Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów klasowych

Rekrutacja uczniów do SPS nr 194 w Łodzi odbywa się przez cały rok szkolny, na każdym etapie nauki.

Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie aktualnego Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego wydawanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną lub Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci w Wadami Rozwojowymi.

Dokumentem niezbędnym do przyjęcia do placówki jest Skierowanie do placówki wydawane na wniosek rodziców przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Do oddziału mogą zostać przyjęte dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, lekkim -  z dodatkowymi sprzężeniami (niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenia rozwoju) lub bez sprzężeń jeśli Wydział Edukacji wyrazi na to zgodę.

Podstawą przyjęcia do oddziału jest: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie z Wydziału Edukacji, wniosek rodzica.